Retreat-video

Vipassana Retreat 1.
Uffe Damborg: Meditation på kærligvenlighed.

Vipassana Retreat 2.
Uffe Damborg: Rigtig koncentration - sindets et-punktning.

Vipassana Retreat 3.
Uffe Damborg: Rigtig mindfulness - den direkte vej.

Vipassana Retreat 4.
Uffe Damborg: Læren om karma - og viljens frihed.

Vipassana Retreat 5.
Uffe Damborg: De 4 ædle sandheder - om eksistensens kval og sindets befrielse.

Vipassana Retreat 6.
Uffe Damborg: Historien om selvet - og indsigterne.

Vipassana Retreat 7.
Uffe Damborg: Refleksioner over Dharma.