Røsnæs Vipassana Retreater 2024

 • Røsnæs, 24. – 28. april (5 dage) 2024
 • Røsnæs, 31. maj – 9. juni (10 dage) 2024
 • Røsnæs, 12. – 20. aug. (9 dage) 2024
 • Røsnæs, 30. sep. – 6. okt. (7 dage) 2024
 • Røsnæs, 11. okt. – 20 okt. (10 dage) 2024

Undervisningssproget er dansk på alle retreater. Men der er mulighed for individuelle instruktioner på engelsk.

Silent retreater med intensiv mindfulness meditation (vipassana & metta) med observation af tavshed. Med undervisning af psykolog og vipassana-lærer Uffe Damborg, der underviser i linjen fra Anagarika Munindra og Mahasi Sayadaw.

Det er en klassisk vipassana-retreat med en fast daglig rutine (se programmet) med siddemeditation, gåmeditation og spisemeditation, løbende instruktioner og individuelle opfølgninger. Programmet følger strukturen fra tidligere retreater arrangeret af NLVS. Retreaten er både for den motiverede begynder og den erfarne.

Den teoretiske forståelsesmodel er theravada buddhismens meditationspsykologi. Der undervises på dansk. Der er mulighed for individuel instruktion på engelsk.

Retreaten finder sted i Kajestenshuset på Røsnæs langs Kalundborg Fjord 8 km. udenfor Kalundborg.

Ved dagens slutning afholdes en dharmatale med et emne, der er relevant for den meditative praksis.

Observation af tavshed gælder ikke i forhold til underviseren.

Der udstedes retreat-bevis, hvis det ønskes.

Det er ikke muligt at deltage i kun et begrænset antal dage. Der kan ansøges om retreatlegat.

Tilmelding uffedamborg@msn.com

Retreat-gebyr

Grundet tidernes ugunst har vi desværre været nødt til at hæve priserne. Gebyret for  5-dages retreaten er kr. 1.900,-. Gebyr for 7-dages retreaten er kr. 2650,- Gebyret for 9-dages Retreaten er kr. 3.600,-. Gebyret for  10-dages retreaten er kr. 3.900,-. Beløbet dækker fuld forplejning og logi samt et bidrag til  oprettelsen af retreatlegater, der kan søges af SU-studerende uden eller med kun få bi- indtægter, og af andre ubemidlede.

For enkeltværelse er der tillægspris på kr. 100,- per overnatning.

Retreat-gebyret omfatter ikke undervisningen. Retreaten afholdes efter theravada  buddhismens traditionelle dana-princip. Dette indebærer, at deltagerne opfordres ved  slutningen af retreaten til anonymt at donere et gebyr for undervisningen i  overensstemmelse med deres værdsættelse og økonomiske formåen.

Ved tilmelding til 5 -og 7 dages retreaten betales depositum kr. 700,-. Ved tilmelding til 9 -og 10 dages retreaten betales depositum kr. 1.500,-.

Northern Light Vipassana Society

Røsnæs retreaterne arrangeres af Northern Light Vipassana Society, der er en sammenslutning af skandinaviske buddhister. Selskabet blev grundlagt i Fredrika, Lapland i 2008 og har til formål at arrangere vipassana-retreater på en non-profit basis se www.northernlight-vipassana.org

NLVS har tidligere arrangeret retreater i Lapland i Sverige, i Danmark, på Røsnæs, i København og Kerteminde, sidstnævnte sted med Joseph Goldstein fra Insight Meditation Society, Barre, Mass, U.S.A., som gæstelærer.

Program for Røsnæs-retreatens første dag

 • Fra 15:00 Ankomst og indkvartering.
 • 17:30 Information om det praktiske.
 • 18:00 Aftensmad.
  Retreaten begynder og herefter observeres tavshed undtagen i forbindelse med undervisningen.
 • 19:00 Retreaten begynder officielt med praktisk information. Herefter observeres tavshed undtagen i forbindelse med undervisningen.
 • 19.30 – 21.30 Introduktion, instruktion og meditation.
 • 21.30 Kaffe og te.

Programmet for de efterfølgende hele dage

 • 7.00 Sidde-meditation.
 • 7.45 Morgenmad.
 • 8.15 Gå-meditation.
 • 8.45 Instruktion og meditation vekslende mellem siddende og gående meditationer frem til:
 • 12.00 Frokost og hvilepause.
 • 13.30 Gå-meditation.
 • 14.00 Instruktion og meditation vekslende mellem siddende og gående meditationer frem til:
 • 8.00 Aftensmad og hvilepause.
 • 19.00 Dharma-tale.
 • 20.00 Gå-meditation.
 • 20.30 Sidde-meditation.
 • 21.30 Den officielle retreat-dag ender. Det forventes, at deltagerne følger det officielle program. Men efter kl. 21.30 disponerer man frit over sin tid. Der observeres stadig tavshed. Men du kan fx gå en tur langs stranden eller deltage i bonusmeditationerne.
 • 21.30 Kaffe og te.
 • 22.00 Bonus-meditation vekslende mellem siddende og gående meditationer. Det er frivilligt, om man deltager i dette open ended program, hvor deltagerne sidder og går efter egen planlægning, og som ender hver aften/nat, når den sidste meditator slukker og lukker i meditationshallen, hvilket sædvanligvis sker 2-4 timer senere.

Der vil være kaffe og te mellem meditationerne. Under fortsat observation af tavshed. Det forventes, at mobiltelefoner og andet elektronisk udstyr holdes slukket under hele retreaten. I nødstilfælde kan personer udefra ringe til meditationslæreren på 25 89 09 41, der vil formidle henvendelsen.

Retreaten slutter kl. 12:00 på sidstedagen.

Røsnæs Vipassana Retreat, juni 2015. DIREKTE-VIDEN I BUDDHALÆREN